موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون هماهنگ تیرماه 98 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 
                      زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                آزمون الکترونیکی هماهنگ تیر 1398      
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
                   
1 آراد علم راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 1     98/06/03 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 2      
                   
2 آرمان روشن راهنمای موزه  (1398/04/27) 2     98/06/03 11:30 مرکز5  
                   
3 پارت راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 1     98/06/03 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی  (1398/04/27) 1      
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای موزه  (1398/04/27) 1     98/06/03 10:00 مرکز5  
                   
5 پيشكسوتان  راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 4     98/06/03 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1398/04/27) 3      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 4      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 1      
                   
6 تدبيرگران راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 6     98/06/03 8:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 2      
راهنمای گردشگري سلامت (1398/04/27) 3      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 8      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 5      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 18      
                   
7 تدبیرگران 2 راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 2     98/06/03 8:30 مرکز5  
                   
8 تهران پایتخت راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 1     98/06/02 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري سلامت (1398/04/27) 3      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 3      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 1      
                   
9 دورنما راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 1     98/06/02 11:30 مرکز5  
                   
10 سامان آفرين راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 5     98/06/02 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1398/04/27) 9      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 3      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 4      
                   
11 سپهر آفرين راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 2     98/06/02 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1398/04/27) 3      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 2      
                   
12 سرو جاویدان راهنمای زبان تخصصی گردشگری (1398/04/27) 3     98/06/02 10:00 مرکز5  
                   
13 شارستان علم راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 2     98/06/04 8:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1398/04/27) 3      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 2      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 5      
                   
14 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 9     98/06/04 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 6      
راهنمای گردشگري سلامت (1398/04/27) 4      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 8      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 5      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 18      
                   
15 علوی ايران راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 10     98/06/04 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 1      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 4      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 7      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 6      
                   
16 علوم هانی راهنمای محلی  (1398/04/27) 13     98/06/04 8:30 مرکز5  
                   
17 كانون دانش راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 14+2     98/06/03 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 2      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 16      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 13      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 10      
                   
18 كهكشان راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 1     98/06/04 8:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 1      
                   
19 مجتمع فني ايرانيان منادي توسعه  راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 11     98/06/04 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 6      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 9      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 9      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 13      
                   
20 نشان برتر راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 1+4     98/06/04 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 1      
راهنمای گردشگري سلامت (1398/04/27) 3      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 1      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 4+1      
                   
21 نگين آفاق ايرانيان راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 12     98/06/04 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 2      
راهنمای گردشگري سلامت (1398/04/27) 2      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 13      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 5      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 7      
                   
22 نياوران راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 1     98/06/04 8:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1398/04/27) 3      
راهنمای محلی  (1398/04/27) 5      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 3      
                   
23 نيكان آريا راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 1     98/06/02 11:30 مرکز5  
                   
24 نيكو روش راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 3     98/06/04 8:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 3      
راهنمای موزه  (1398/04/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1398/04/27) 3      
                   
25 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری (1398/04/27) 4     98/06/02 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگري فرهنگي(1398/04/27) 1
راهنمای موزه  (1398/04/27) 5
راهنمای محلی  (1398/04/27) 2
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 468 | بازديدکنندگان امروز: 555 | کل بازديدکنندگان: 1616478 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/8750 ثانيه